Neue Kur­se ab Novem­ber 2019!

Kurs 1 – Mitt­woch
mor­gens 9:30 – 10:30 Uhr
6 x je 1 Stun­de -

Kurs 2 – Mitt­woch
abends 18:30 – 19:30 Uhr
6 x je 1 Stun­de -

Kurs­ge­bühr je Teil­neh­mer 72 €

Infos und Anmel­dung im vita­lis GESUNDHEITSZENTRUM
bei Dean Göd­de unter 0171 8707268
begrenz­te Teil­neh­mer­zahl

Kurs­ort:
vita­lis GESUNDHEITSZENTRUM
Leim­brink 7
49124 Georgs­ma­ri­en­hüt­te

 

zurück zur Start­sei­te